Brendiranje

Usluge

branding

Gradnja brenda je dugotrajan proces koji zahtijeva timski rad osoba zaduženih za kreiranje proizvoda ili usluge, marketing stručnjaka i tima stručnjaka zaduženih za komunikaciju i izgradnju brend - imidža neke firme, proizvoda ili usluge. Tim koji se bavi brendiranjem se sastoji od brend - planera koji se bavi strategijom komunikacije, art direktora i kopirajtera - koji osmišljavaju vizuelna i tekstualna rješenja koja će se koristiti u promociji, i akaunt menadžera koji organizuje i koordiniše ovaj tim.

Dodatni članovi tima su dizajneri, fotografi i grafički operateri koji se bave produkcijom i pripremom za štampu usvojenih rješenja, zatim reditelji i producenti koji se bave produkcijom video i audio materijala koji se koriste u promotivnim kampanjama, a tu su i web dizajneri, programeri, animatori koji učestvuju u produkciji internet i video prezentacije.

Brend strategija

Brend strategija se izrađuje nakon detaljne analize samog proizvoda, analize potrošača kojima je on namijenjen (njihov stil života, navike, stavovi...), analize konkurencije i stanja na tržištu, analize pozicija na tržištu konkutentskih brendova i njihove komunikacije sa potrošačima i opštom javnošću. Brend strateg u toku ovog procesa nastoji da pronađe specifične pogodnosti koje potrošaču pruža novi brend, kao i niz vrijednosti koje novi brend zastupa. Na osnovu ovoga se gradi brend imidž proizvoda i pronalazi njegova jedinstvena pozicija na tržištu i u svijesti potrošača.

Designing

Novi brend je kao tek rođeno dijete. On ima svoju jedinstvenost i karakter koji tek treba da razvije u godinama koje dolaze. Njegovo brend ime treba da pristaje njegovom karakteru i vjerno ga oslikava, isto kao i vizuelni identitet koji je kao odjeća u koju oblačimo naše dijete. Jedinstveno ime i neobičan i upečatljiv dizajn će skrenuti pažnju publike na naš brend i znatno uticati na odluku potrošača da se opredijele baš za njega.

marketing

Brend se gradi komunikacijom. Da bi ta komunikacija bila uspješna moramo znati kojoj publici se obraćamo, šta im saopštavamo, na koji način i sa kojim ciljem. Od odlučujuće je važnosti da dobro poznajemo i razumijemo našu ciljnu publiku kako bismo znali kako da formulišemo poruku. Poruka koja stiže do potrošača mora biti nedvosmisleno jasna i mora do njega doći u trenutku kada je on najraspoloženiji da je primi. Poruku možemo da pošaljemo kroz štampane i elektronske medije, na ulici, na samom mjestu prodaje, na različitim javnim mjestima i manifestacijama... Današnja tehnologija nam daje bezbroj mogućnosti da stupimo u kontakt sa potrošačem i samo od kreativnosti tima zaduženog za komunikaciju zavisi izbor kanala komunikacije kojima će se ostvariti najkraći put do ciljne publike.

Services Badge

Osmišljavanje brend strategije

Brend strategija se izrađuje nakon detaljne analize samog proizvoda, analize potrošača kojima je on namijenjen, analize konkurencije i stanja na tržištu, analize pozicija na tržištu konkutentskih brendova i njihove komunikacije sa potrošačima i opštom javnošću.

Services Badge

Osmišljavanje vizuelnog identiteta brenda

Novi brend je kao tek rođeno dijete. On ima svoju jedinstvenost i karakter koji tek treba da razvije u godinama koje dolaze. Njegovo brend ime treba da pristaje njegovom karakteru i vjerno ga oslikava, isto kao i vizuelni identitet koji je kao odjeća u koju oblačimo naše dijete. Jedinstveno ime i neobičan i upečatljiv dizajn će skrenuti pažnju publike na naš brend i znatno uticati na odluku potrošača da se opredijele baš za njega.

Services Badge

Osmišljavanje komunikacione strategije

Brend se gradi komunikacijom. Da bi ta komunikacija bila uspješna moramo znati kojoj publici se obraćamo, šta im saopštavamo, na koji način i sa kojim ciljem. Od odlučujuće je važnosti da dobro poznajemo i razumijemo našu ciljnu publiku kako bismo znali kako da formulišemo poruku. Poruka koja stiže do potrošača mora biti nedvosmisleno jasna i mora do njega doći u trenutku kada je on najraspoloženiji da je primi. Poruku možemo da pošaljemo kroz štampane i elektronske medije, na ulici, na samom mjestu prodaje, na različitim javnim mjestima i manifestacijama...